Település

Önkormányzat
Intézmények
Kultúra, szabadidő
 

» Képviselő-testület » Előterjesztések

   

        
2016.09.26.
    
    
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármester előző testületi ülés óta végzett tevékenységéről
2.
Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP16 azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”elnevezésű pályázat benyújtására
3.
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásra
4.
5.
6.
Javaslat szociális tűzifa támogatás benyújtására
7.
8.
 
 
9.
10.
Hozzájárulás Tevel Község Önkormányzata képviseletében eljáró E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő tervek benyújtásához
11.
Javaslat a Pécs közigazgatási területén kívülről érkező gyermekek után étkezési hozzájárulás megfizetéséről
12.
Javaslat a háziorvos díjazásának emelésére
13.
Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatásról szóló pályázat benyújtására
14.
15.
16.
Javaslat Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásár
17.
Javaslat TOP-2.1.3-15 kódszámú „ Tevel település faluárok rendezése” című pályázat benyújtására
18.
Javaslat a 2016. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására
19.
Javaslat Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvér-települési programok és együttműködések 2016” című pályázat benyújtására
20.
Egyebek